5 กลยุทธ์สำคัญในการทำ SEO

5 กลยุทธ์สำคัญในการทำ SEO

การทำ SEO นั้น หลายคนคงทราบแล้วว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สามารถช่วยให้เว็บไซต์ของเรา ปรากฎบน Google search เป็นอันดับแรก ๆ ได้ ทว่าการทำ SEO ในแต่ละครั้งจำเป็นต้องใช้เวลาวางแผนกลยุทธ์หา Keyword ใหม่ ๆ และเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ SEO ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สำหรับกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำ SEO มีดังนี้ 

1.เข้าใจเรื่องการทำ SEO Audit 

เนื่องจาก SEO Audit คือเครื่องมือที่จะช่วยทำให้เราสามารถประเมินได้ว่าเว็บไซต์ของเราแสดงผลบน Google search ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยกระบวนการนี้จะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1 เดือนโดย Google จะตรวจว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เราใช้ทำ SEO นั้นถูกต้องตามกฎระเบียบหรือไม่ ด้วยเหตุนี้เราจึงควรเริ่มศึกษาเพื่อวางกลยุทธ์ในการรับมือเป็นอันดับแรก ๆ

2.จัดทีมงานรับผิดชอบในแต่ละส่วน

หนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีที่สุดคงหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับเรื่องของการแบ่งสัดส่วนหน้าที่และแบ่งทีมงานรับผิดชอบให้ชัดเจน เนื่องจาก SEO เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 – 6 เดือน จึงจะเห็นผลลัพธ์ได้ดีที่สุด ด้วยเหตุนี้หากส่วนใดส่วนหนึ่งมีปัญหาระหว่างการดำเนินงานก็ควรรีบแก้ไขในทันที

3.วิเคราะห์ Keyword ก่อนนำมาใช้งานเสมอ

Keyword คือส่วนที่สำคัญมากที่จะช่วยทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราเริ่มต้นได้จากการค้นหาเทรนด์การใช้คำ บน Google Trends เพื่อให้เข้าใจและทราบว่า ช่วงนี้มีคำไหนบ้างที่ได้รับความนิยมและเป็นประโยชน์ต่อการนำมาปรับใช้ในโฆษณาและประกอบการให้ข้อมูลเพื่ออธิบายธุรกิจของเรามากที่สุด

4.เริ่มทำงานตามลำดับความสำคัญ

แน่นอนว่าการทำ SEO แต่ละครั้งจำเป็นจะต้องมีรูปแบบและแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เราสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและเป็นระบบ เนื่องจาก SEO มีส่วนประกอบที่ต้องให้ความสำคัญอยู่หลายอย่าง อาทิ เนื้อหาในบทความ ภาพที่ปลอดลิขสิทธิ์ การทำลิงก์ ฯลฯ นอกจากเราจะต้องใส่ใจในเรื่องของคุณภาพเนื้อหาแล้ว เราจำเป็นจะต้องตรวจสอบเรื่องลิขสิทธิ์และกติกาต่าง ๆ ด้วย ด้วยเหตุนี้การเริ่มทำงานตามลำดับจึงเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างผลลัพธ์ให้ได้ตามเป้าหมายที่ดีที่สุด

5.ตรวจสอบผลลัพธ์อยู่เสมอ

เมื่อเราทำตามขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับการทำ SEO เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หนึ่งในสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความขยันตรวจสอบประสิทธิภาพของ SEO ที่เราทำอยู่เสมอ เพื่อให้เราสามารถแก้ไขและปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับคู่แข่ง ตลอดจนต่อยอดให้ SEO ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีชัยในตลาดการค้าออนไลน์ในระยะยาว

กล่าวได้ว่า SEO เป็นกระบวนการที่เราสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตามสถานการณ์ เราจึงจำเป็นจะต้องวางแผนและเตรียมเทคนิคต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ เพื่อให้ผลลัพธ์ในการทำ SEO ของเราเป็นไปได้ด้วยดี และสามารถครองอันดับ 1-3 บน Google search ได้ยาวนาน