Google market finder

Google market finder เครื่องมือสร้างโอกาสในธุรกิจ

ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้งาน Google มากถึง 4.6 พันล้านคนและจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ทำให้การใช้ Google ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของตัวเองจึงเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จในอนาคตโดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมต่อผู้คนจากทุกแห่งบนโลก

หลายคนที่ทำเว็บไซต์ย่อมรู้จักการทำ SEO เพื่อให้เว็บไซต์อยู่ใน TOP10 หรือ TOP5 Google ของผลการค้นหา Google แต่ใช่ว่าจะมีแต่กระบวนการทำ SEO เท่านั้นที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้ แต่ยังมี market finder ด้วย ซึ่งเครื่องมือที่ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังตลาดทุกแห่งบนโลก เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการที่อยากเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจของตัวเอง โดยเครื่องมือ Google market finder มีประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  1. ช่วยวิเคราะห์การตลาด Google market finder จะช่วยเรื่องการกำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะสนใจในผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือการบริการในธุรกิจของคุณ โดย Google market finder เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าบริการในหมวดธุรกิจคล้ายกับ Google my business ที่ช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าถึงเว็บไซต์จากตำแหน่งอื่นบนโลก
  2. วางแผนการทำงาน เมื่อคุณได้รู้จักกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะกลายมาเป็นลูกค้าของธุรกิจ Google market finder จะทำการวางแผนการทำงานให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่การแปลข้อมูลธุรกิจ สินค้าและบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์ การชำระเงิน การบริการหลังการขาย กฎหมายและการขนส่ง เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถก้าวต่อไปในตลาดที่มีกลุ่มเป้าหมายใหม่รออยู่
  3. พัฒนากลยุทธ์การตลาด เมื่อทำตามแผนไปสักระยะ Google market finder จะพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ การวัดผลและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมาปรับกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอนในการใช้งาน Google market finder

สำหรับผู้ที่สนใจใช้งาน Google market finder เพียงคลิกลิงก์

https://marketfinder.thinkwithgoogle.com/intl/en_gb/onboarding_select/

เพื่อเข้าสู่หน้าเริ่มต้น เมื่อเข้าสู่หน้าเพจดังกล่าวจะแสดงหน้าต่าง 2 ช่อง คือ

  1. Test your export readiness สำหรับหน้านี้จะเป็นการประเมินข้อมูลบนเว็บไซต์เบื้องต้น โดยเราต้องใส่ URL ของเว็บไซต์เราลงไป จากนั้นระบบจะถามเกี่ยวกับบัญชี Google Ads หรือ Google Analytics ให้ลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อย หากไม่มีบัญชีสามารถกดคำว่า “Continue without signing in” เพื่อดำเนินการต่อโดยไม่ลงทะเบียน ขั้นตอนต่อมาระบบจะทำการถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของธุรกิจในปัจจุบัน เมื่อตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยระบบจะประเมินเปอร์เซ็นต์ความพร้อมในการขยายธุรกิจไปยังตลาดอื่นบนโลก
    Dive into new market เป็นขั้นตอนต่อจากการทำประเมินเรียบร้อยแล้วและต้องการขยายโอกาสทางธุรกิจในประเทศอื่นต่อไป
  2. โดยส่วนตัวคิดว่า Google market finder เหมาะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทยและต้องการสร้างความก้าวหน้าให้กับธุรกิจ การใช้ Google market finder แล้วปรับแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จง่ายมากขึ้น ผู้ประกอบการ SMEs หรือธุรกิจท้องถิ่นควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจการใช้ Google market finder เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างกระแสเงินสดเข้ากระเป๋าเพิ่มขึ้นได้