ทำการตลาดด้วยวิธี SEO สำคัญอย่างไร

ทำการตลาดด้วยวิธี SEO สำคัญอย่างไร

การขายสินค้าในอินเทอร์เน็ต เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันจึงทำให้มีคู่แข่งทางธุรกิจมาก การทำ SEO เป็นวิธีที่จะทำให้เว็บไซต์อันดับดีขึ้นได้ เมื่อลูกค้าใช้ Keyword SEO ในการค้นหา ก็จะมีโอกาสพบเว็บไซต์ง่าย ส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือและยอดขายที่ตามมาได้

การทำ SEO นั้นประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของ On-Page SEO (ทำบทความที่มีคุณภาพ ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน และใส่ Keyword ที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค้นหา) รวมถึงการมีรูปประกอบหรือสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ที่ช่วยให้ดึงดูดใจ ซึ่งจะทำให้ Search Engine ประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ได้อันดับดีขึ้น

ส่วนที่สอง คือการทำ Back Link ที่เชื่อมโยงเว็บไซต์ของคุณกับเว็บไซต์ภายนอก เช่น เว็บไซต์ที่เป็นสังคมโพสต์ถามตอบสินค้าแม่และเด็ก หากคุณขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าเด็กอยู่ คุณก็สามารถไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อผ้า สีสัน ฯลฯ ที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็กและแปะลิงก์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์คุณก็ได้ ซึ่งจะทำให้เพิ่มโอกาสในการสั่งสินค้าในเว็บไซต์ของคุณได้ด้วย

การทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ ในปัจจุบันมีประโยชน์หลาย ดังนี้

1. ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ธุรกิจของคุณ เนื่องจาก Google และ Yahoo ซึ่งเป็น Search Engineที่คนนิยมใช้หาข้อมูลจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์คุณภาพของเว็บไซต์จากการทำ SEO เพื่อจัดอันดับการนำเสนอในหน้าต่างการสืบค้น

2. ทำให้เกิดการจดจำแบรนด์สินค้าของคุณได้ดีขึ้น เมื่อทำ SEO จนเว็บไซต์มีอันดับดี และยังทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการในเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับเว็บไซต์ที่อยู่อันดับล่าง ๆ ของการสืบค้นที่จะมีโอกาสขายได้น้อยกว่า

3. การทำ SEO ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างทำโฆษณาสินค้า อย่างการทำ SEM หรือ Search Engine Marketing เพราะการทำบทความที่มีคุณภาพต่อเนื่อง ก็ทำให้การจัดอันดับเว็บไซต์ดีขึ้นและมีผู้ติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์มากขึ้นเรื่อย ๆ ได้ จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจค้าขายออนไลน์ได้ด้วย นอกจากนี้ยังประหยัดค่าเดินทางในการไปประชาสัมพันธ์ธุรกิจในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ด้วย เพราะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการส่งข้อมูลได้ทั่วโลกตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

จะเห็นได้ว่า การทำ SEO อย่างมีคุณภาพให้ประโยชน์แก่ธุรกิจออนไลน์ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งเจ้าของธุรกิจสามารถที่จะศึกษาการทำ SEO ได้ด้วยตัวเอง หรือเลือกจ้างจากบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญในการทำ SEO ทั้งนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนในการสะสมข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ จึงต้องเลือกแพ็คเกจรายเดือน-รายปี ที่เหมาะกับประเภทธุรกิจคุณด้วย

ทำการตลาดด้วยวิธี SEO สำคัญ